Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

  • Από  το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Συγκινητική ήταν η επίσκεψη του Μητροπολίτη Δράμας και προσκυνητών στους Αγίους Τόπους, με τον κ.Παύλο να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο έργο που επιτελείται στην Μονή Χοζεβά.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Τρίτην, 3ην / 16ην Ιουνίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, απόγονος γονέων καταγομένων εκ του μαρτυρικού Πόντου, ηγούμενος 50μελούς ομάδος Ιερέων και λαϊκών του ποιμνίου αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
Τον Μητροπολίτην Παύλον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη εγκαρδίως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε την χαράν και την συγκίνησιν αυτού εκ της επισκέψεως αυτού και πάλιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και ιδιαιτέρως εις την την Ιεράν Μονήν Χοζεβά, ανακαινιζομένην εις τον Ναόν, τα κτίρια της Μονής και αυξανομένην εις έμψυχον υλικόν.
Ανταπαντών ο Μακαριώτατος επήνεσε τον Μητροπολίτην Παύλον ως διακεκριμένον Αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεωρούμενον υπό των Αγιοταφιτών ως Αγιοταφίτην, λόγω του ζωηρού και εμπράκτου ενδιαφέροντος αυτού διά τα Πανάγια Προσκυνήματα και το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, διά των προσκυνηματικών θεωριών αυτού, διά των δωρεών διά τα Πανάγια Προσκυνήματα, ιδία του Αγίου Τάφου, του δεχθέντος τον Σταυρωθέντα και Ταφέντα και Αναστάντα Κύριον, τον σώσαντα το ανθρώπινον γένος διά του σταυρικού αίματος Αυτού.
Εκ της Αγιότητος της Ιερουσαλήμ και εκ του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας αγιάζονται οι κάτοικοι και οι επισκέπται αυτής.
Διά το έργον αυτού υπέρ του Πατριαρχείου, ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δράμας κ. Παύλον το παράσημον του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.
Συγκεκινημένος, ο Σεβασμιώτατος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την σημαντικήν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν, της οποίας ως είπεν, είναι ολίγον άξιος και ηυχήθη εις Αυτόν έτη πολλά, υγιεινά, μακροημέρευσιν, διά βίου Πατριαρχίαν και ο Θεός να αξιώνη όλους τους προσκυνητάς και επισκέπτας της Αγίας Γης, να βιώνουν την θεωρίαν της δόξης του Θεού διά των μαρτυρίων της Ορθοδόξου πίστεως και Ιστορίας των Αγίων Τόπων».
1706dram.jpg
1706dram1.jpg
1706dram2.jpg
1706dram3.jpg
1706dram4.jpg

1706dram5.jpg

Εμπρησμός σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι κοντά στη ΝαζαρέτΕμπρησμός σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι κοντά στη Ναζαρέτ (ΦΩΤΟ)

Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες σήμερα σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι στην πόλη Τηβεριάδα κοντά στη Ναζαρέτ του βορείου Ισραήλ και σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πρόκειται για εμπρησμό.
Η Μονή βρίσκεται σε σημείο όπου βρισκόταν Βυζαντινή Εκκλησία του 4 ου μ.Χ.
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την πρωΐαν της 5ης / 18ης Ιουνίου 2015, άγνωστοι μέχρι στιγμής ενέπρησαν την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν/ μοναστήριον των Βενεδικτίνων μοναχών εις το προσκύνημα Tabgha – Αρχαίον Επτάπηγον παρά την δυτικήν όχθην της Τιβεριάδος θαλάσσης.
Η ανακαινισμένη εκκλησία αυτή, ευρίσκεται επί αρχαίας βυζαντινής Εκκλησίας του 4ου μ. Χ. αιώνος μετά θαυμασίων ψηφιδωτών επί του εδάφους, εις την θέσιν του πολλαπλασιαμού των άρτων και των ιχθύων υπό του Κυρίου.
Αντιπρόσωποι των Εκκλησιών, μεταξύ των οποίων ήσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και ο ηγούμενος του παρακειμένου προσκυνήματος της Καπερναούμ μοναχός Ειρήναρχος, αντιπρόσωποι των Δρούζων και της Ραββινείας, αλλά και παράγοντες της Αστυνομίας, συνέτρεξαν επί τόπου διά την εξέτασιν του επεισοδίου τούτου και συμπαράστασιν.
Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαμαρτύρεται εντόνως διά την απαράδεκτον βιαίαν ενέργειαν ταύτην εις βάρος του αρχαίου προσκυνήματος τούτου της Χριστιανοσύνης, επιφυλασσόμενον να προβή και εις κοινήν διαμαρτυρίαν μετά των λοιπών Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης την αύριον».
1806empr.jpg
1806empr1.jpg
1806empr2.jpg
1806empr3.jpg
1806empr4.jpg
1806empr5.jpg
1806empr6.jpg
1806empr7.jpg

Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)


Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Την πρωΐαν της Δευτέρας, 29ης / 15ης Ιουνίου 2015, η Ιερατική Σχολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρουυπό τον Σχολάρχην αυτής Ελλογιμώτατον λόγιον Αρχιμανδρίτην π. Βενέδικτον Ιωάννου, συνοδευομένον υπό ομάδος δέκα και πέντε ιεροσπουδαστών αυτής, ιερέων και λαικών εκ διαφόρων Ορθοδόξων Εκκλησιών, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.
Την προσκυνηματικήν ομάδα ταύτην της αδελφής Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου εδέχθη ενθέρμως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Κατά την συνάντησιν ταύτην, ο Σχολάρχης Αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον, λεγων ότι είναι μεγάλη η συγκίνησις αυτού και των συνοδευόντων αυτόν ιεροσπουδαστών να επισκέπτωνται την αγίαν Γην και να ψηλαφούν τα ίχνη του Ενανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να ενισχύωνται εξ αυτών και εκ του παραδείγματος των φυλασσόντων ταύτα Αγιοταφιτών Πατέρων εις την πίστιν αυτών και να συσφίγγουν τους δεσμούς αυτών μετά της μητρός των Εκκλησιών, δεσμούς αρξαμένους ευθύς εξ αρχής της ιδρύσεως της Εκκλησίας, ως διαλαμβάνεται εις το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων διά του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κύπρου αποστόλου Βαρνάβα, του αποστόλου Παύλου και των συνεργατών αυτών, του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου κ. α.
Εις τους λόγους τούτους αντηπήντησεν ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζων τας εκ της αρχαιότητος συνεχιζομένας αγαστάς σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, εμφαινομένας εις το πλαίσιον του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, της φιλοξενίας νέων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων εις τας κατασκηνώσεις του Αγίου Νικολάου Κακοπετριάς, εις την εγγραφήν Αραβοφώνων τέκνων του Πατριαρχείου εις την Ιερατικήν Σχολήν της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και εις την ίδρυσιν τη αδεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Λευκωσίαν και εις άλλα γεγονότα.

Άμα τη καταλήξει των λόγων τούτων, ο Σχολάρχης π. Βενέδικτος επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον δίσκον μετά κεντήματος Κυπριακής τέχνης και δύο αντίτυπα έργα του έργου του μακαριστού πατρός Παύλου Εγγλεζάκη: «Διά την Εκκλησίαν της Κύπρου 20 μελέται».

Ανταποδίδων ο Μακαριώτατος, επέδωσε σταυρόν επιστήθιον εις τον Ιερομόναχον π. Βενέδικτον, το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσόστομου Παπαδοπούλου και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις ένα έκαστον των ιεροσπουδαστών ευχόμενος αυτοίς εποικοδομικήν και ψυχωφελή προσκύνησιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.


Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ιερουσαλήμ: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης κτίριο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
Κτίριο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στόχος εμπρηστικής επίθεσης και βανδαλισμού, δράστες των οποίων φαίνεται ότι ήταν εξτρεμιστές εβραίοι , κοντά στην Παλιά Πόλη, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Ένα μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται για διδασκαλία έπιασε φωτιά, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Λούμπα Σάμρι.
Φράσεις εχθρικές προς τη χριστιανική θρησκεία και συνθήματα που χρησιμοποιούνται γενικά από εξτρεμιστές εβραίους βρέθηκαν πάνω στους τοίχους."Κατά τα φαινόμενα τα κίνητρα των δραστών του εμπρησμού είναι εθνικιστικά", διευκρίνισε η εκπρόσωπος χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε εξτρεμιστές εβραίους. Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και κανείς δεν τραυματίστηκε.
Το κτίριο που χρησιμοποιείται για θρησκευτικές σπουδές βρίσκεται κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης και την Πύλη Τζάφα.
Χθες, ζημιές προκλήθηκαν σε τζαμί παλαιστινιακού χωριού κοντά στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από φωτιά η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων οφείλεται σε εμπρηστική επίθεση εβραίων εποίκων.
Εδώ και χρόνια, έποικοι και εξτρεμιστές επιδίδονται σε επιθέσεις και βανδαλισμούς εναντίον Παλαιστινίων, Αράβων πολιτών του Ισραήλ, μουσουλμανικών και χριστιανικών τόπων λατρείας ή ακόμη και κατά του ισραηλινού στρατού.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο Αϊλαμπούν για του Β' Χαιρετισμούς


από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - εκ της Αρχιγραμματείας

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου/ 6ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν κώμην Ἀϊλαμπούν τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ τοῦ βορείου Ἰσραήλ.
Εἰς τήν ἐν λόγῳ κώμην τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων, διαβιοῖ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσα περί τά ἑξακόσια μέλη, ἔχουσα ὡς Ναόν αὐτῆς τόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἀνακαινισθέντος δαπάναις τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος.
Ἐλθών εἰς τήν Κοινότητα ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο θερμῶς δεκτός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος, ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, τοῦ ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Καπερναούμ καί τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος.
Ἐνταῦθα, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Ἀκαθίστου καί ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξεν ἀναγιγνώσκων ἐμμελῶς τήν Β´ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, συνιερουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἀποδείπνου πρό τῆς ἀπολύσεως ὡμίλησεν εἰς τό εὐλαβές Ἐκκλησίασμα ἀραβιστί διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος αὐτοῦ ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/03/05/10753
Μετά τήν ἀκολουθίαν παρετέθη τῷ Μακαριωτάτῳ καί τῇ Συνοδεία Αὐτοῦ ἐλαφρά δεξίωσις διά νηστησίμου κεράσματος.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ προσέφερε εἰκόνας ἑνί ἑκάστῳ τῶν ἐκκλησιασθέντων καί χρηματικόν βοήθημα διά τήν συνέχισιν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Αποστολή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)


από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - εκ της Αρχιγραμματείας

Τήν Β´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 23ην Φεβρουαρίου/ 8ην Μαρτίου 2015, 10μελής Ἀποστολή τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) ὑπό τόν Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ Rev. Dr. Olav Fykse Tveit μετά τοῦ Vice Moderator αὐτοῦ Μητροπολίτου Σασσίμων κ. Γενναδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, καί τῶν Dr. Agnes Abouom, moderator, Bishop Mary Ann Swenson, vice moderator, Dr. Isabel Phiri, Ms Marrianne Ejdersten καί Mrs Elaine Dykes, εὑρισκομένη εἰς τή Ἁγίαν Γῆν, Ἰσραήλ, καί Παλαιστίνην, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τήν Ἀποστολήν ταύτην ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Παραδραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς κρατούσης πολιτικῆς ἀσταθοῦς καταστάσεως εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν λοιπήν Ἁγίαν Γῆν μετά φαινομένων βίας καί περί τῆς ἀνάγκης συνεχίσεως τοῦ εἰρηνευτικοῦ, συμφιλιωτικοῦ ἔργου τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐργαζομένων ἀπό κοινοῦ πρός τοῦτο.
Εἰς τό ἔργον τοῦτο τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἦλθεν ὡς εἰς προσκύνησιν – pilgrimage νά συμπαρασταθῇ ἡ Ἀποστολή αὕτη τοῦ Π.Σ.Ε., εἶπεν ὁ Γενικός Γραμματεύς καί οἱ ὁμιλήσαντες Μoderators. Εἰς ταῦτα, προσφωνῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι ἀγνωνίζονται διά νά διατηρήσωσιν τό θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καί οὕτω νά παραδειγματίσουν τούς κατοίκους αὐτῆς νά ἀποκτήσουν ἁγιότητα ζωῆς ἐκ τῆς ἁγιότητος τῶν γεγονότων τῶν συντελεσθέντων εἰς αὐτήν. Τήν ἁγιότητα ταύτην ἀναζητοῦν εἰς τήν ἐξόρμησιν αὐτῶν ταύτην – pilgrimage τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς ταύτης.
Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί εἰς τάς καταβαλλομένας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου προσπαθείας διά τήν ἀναδιοργάνωσιν καί τήν ἀναβάθμισιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Σ.Ε.Μ.Α. , στεφθείσας ὑπό ἐπιτυχίας ἄχρι τοῦ νῦν.
Τοῦτο εἶπεν εἶναι ἕν μέσον, εἷς θεσμικός χῶρος ἐκφράσεως τῆς φωνῆς τῶν Χριστιανῶν. Σημαντικόν διά τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης εἶναι καί τό πρό ἐτῶν ἱδρυθέν Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς- Council of the Religious Institutions of the Holy Land, λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ συνεργασίας διά τήν προώθησιν ἐπιλύσεως τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων πολιτικῶν καί τῶν θρησκευτικῶν ἀντιπροσώπων τῶν τριῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Ὡς πρός τό φαινόμενον τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς θρησκείας ὡς ὅπλου διά τήν πολιτικήν διένεξιν, εἰπώθη ὅτι ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Π.Σ.Ε. ἡ θρησκεία ὀφείλει νά χρησιμοποιῆται διά τήν καταπολέμησιν τοῦ φαινομένου τούτου καί τήν ἐνίσχυσιν καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην ἐργάζεται μετ᾽ ἐνδιαφέροντος καί ἐπιτυχίας ἡ χώρα τῆς Ἰορδανίας.
Ἐν τέλει ἐξεφράσθη ἡ εὐχή, ὅπως μία τῶν συναντήσεων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. λάβῃ χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἔλαβε τέλος χώραν ἡ ἀνταλλαγή δώρων παρά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καί παρά τοῦ Μακαριωτάτου διά τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου.
Μετά ταῦτα, ἡ Ἀποστολή ἐσυνέχισε τήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν αὐτῆς εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ, ἔνθα ἐδέχθη αὐτήν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, τήν μεσημβρίαν δέ παρέθεσεν εἰς τά μέλη αὐτῆς γεῦμα ὁ Μακαριώτατος εἰς τό ξενοδοχεῖον τοῦ κ. Ἀμποῦ Ἀέτα Saint Gabriel.

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας στην Αθήνα


από την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα
«Όθεν δικαίως και αληθώς Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν ονομάζομεν·
τούτο γαρ το όνομα άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησι», Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Την 24η Μαρτίου 2015 ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι, Αρχιμανδρίτης Δαμιανός, θα μεταφέρει από την Αγία Πόλη των Ἱεροσολύμων και τον Πάνσεπτο και Θεομητορικό Τάφο της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Γεθσημανή τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων-Πλάκα, Μετόχιον του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι. Η ιερή εικόνα της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, προς αγιασμό και ευλογία των πιστών από την Αγία Γη, θα τίθεται σε προσκύνηση καθημερινώς, συμφώνως προς το κάτωθι πρόγραμμα:
Τρίτη, 24/03/2015, ώρα 18:00
Επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνος
εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αναργύρων
Τρίτη, 24/03/2015, ώρα 19:00
Αγρυπνία επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου
Τετάρτη, 25/03/2015
Ώρες λειτουργίας του Ιερού Ναού προς προσκύνηση της Ιεράς Εικόνος 10:00-19:00
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Ιερό Ευχέλαιο
Πέμπτη, 26/03/2015
8:00 Όρθρος, Εσπερινός
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο
Παρασκευὴ, 27/03/2015
7:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
19:00 Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
Σάββατο, 28/03/2015
7:00 Θεία Λειτουργία (Ακάθιστος Ύμνος)
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Εσπερινός
Κυριακή, 29/03/2015
7:00 Θεία Λειτουργία (Ε΄ Νηστειών)
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Κατανυκτικός Εσπερινός
Δευτέρα, 30/03/2015
8:00 Όρθρος, Εσπερινός
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο
Τρίτη, 31/03/2015
8:00 Όρθρος, Εσπερινός
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο
Τετάρτη, 01/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο
Πέμπτη, 02/04/2015
8:00 Όρθρος, Εσπερινός
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο
Παρασκευή, 03/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία  των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Χαιρετισμοί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου
Σάββατο του Λαζάρου, 04/04/2015
7:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Εσπερινός των Βαΐων
Κυριακή των Βαΐων, 05/04/2015
7:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Δευτέρα, 06/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Τρίτη, 07/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Τετάρτη, 08/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
16:00 Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου
19:00 Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης
Μεγάλη Πέμπτη, 09/04/2015
7:00 Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
19:00 Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών του Κυρίου
Μεγάλη Παρασκευή, 10/04/2015
8:00 Βασιλικές Ώρες μετά του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως
19:00 Ακολουθία του Επιταφίου
21:00 Περιφορά του Επιταφίου
Μέγα Σάββατο, 11/04/2015
7:30 Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
19:00 Άφιξη του Αγίου Φωτός
23:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως
Τρίτη της Διακαινησίμου, 14/04/2015
8:00 Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο
Τετάρτη της Διακαινησίμου, 15/04/2015
8:00 Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο
Πέμπτη της Διακαινησίμου, 16/04/2015
8:00 Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο
Παρασκευὴ της Διακαινησίμου, Ζωοδόχου Πηγής, 17/04/2015
8:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
18:00 Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο
ΚΑΘ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
07:00 (ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
08:00 (ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕΩΣ ΤΙΣ 19:00,
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ.