Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

  • Από  το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Συγκινητική ήταν η επίσκεψη του Μητροπολίτη Δράμας και προσκυνητών στους Αγίους Τόπους, με τον κ.Παύλο να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο έργο που επιτελείται στην Μονή Χοζεβά.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Τρίτην, 3ην / 16ην Ιουνίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, απόγονος γονέων καταγομένων εκ του μαρτυρικού Πόντου, ηγούμενος 50μελούς ομάδος Ιερέων και λαϊκών του ποιμνίου αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
Τον Μητροπολίτην Παύλον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη εγκαρδίως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε την χαράν και την συγκίνησιν αυτού εκ της επισκέψεως αυτού και πάλιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και ιδιαιτέρως εις την την Ιεράν Μονήν Χοζεβά, ανακαινιζομένην εις τον Ναόν, τα κτίρια της Μονής και αυξανομένην εις έμψυχον υλικόν.
Ανταπαντών ο Μακαριώτατος επήνεσε τον Μητροπολίτην Παύλον ως διακεκριμένον Αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεωρούμενον υπό των Αγιοταφιτών ως Αγιοταφίτην, λόγω του ζωηρού και εμπράκτου ενδιαφέροντος αυτού διά τα Πανάγια Προσκυνήματα και το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, διά των προσκυνηματικών θεωριών αυτού, διά των δωρεών διά τα Πανάγια Προσκυνήματα, ιδία του Αγίου Τάφου, του δεχθέντος τον Σταυρωθέντα και Ταφέντα και Αναστάντα Κύριον, τον σώσαντα το ανθρώπινον γένος διά του σταυρικού αίματος Αυτού.
Εκ της Αγιότητος της Ιερουσαλήμ και εκ του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας αγιάζονται οι κάτοικοι και οι επισκέπται αυτής.
Διά το έργον αυτού υπέρ του Πατριαρχείου, ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δράμας κ. Παύλον το παράσημον του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.
Συγκεκινημένος, ο Σεβασμιώτατος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την σημαντικήν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν, της οποίας ως είπεν, είναι ολίγον άξιος και ηυχήθη εις Αυτόν έτη πολλά, υγιεινά, μακροημέρευσιν, διά βίου Πατριαρχίαν και ο Θεός να αξιώνη όλους τους προσκυνητάς και επισκέπτας της Αγίας Γης, να βιώνουν την θεωρίαν της δόξης του Θεού διά των μαρτυρίων της Ορθοδόξου πίστεως και Ιστορίας των Αγίων Τόπων».
1706dram.jpg
1706dram1.jpg
1706dram2.jpg
1706dram3.jpg
1706dram4.jpg

1706dram5.jpg

Εμπρησμός σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι κοντά στη ΝαζαρέτΕμπρησμός σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι κοντά στη Ναζαρέτ (ΦΩΤΟ)

Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες σήμερα σε Ρωμαιοκαθολικό Μοναστήρι στην πόλη Τηβεριάδα κοντά στη Ναζαρέτ του βορείου Ισραήλ και σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πρόκειται για εμπρησμό.
Η Μονή βρίσκεται σε σημείο όπου βρισκόταν Βυζαντινή Εκκλησία του 4 ου μ.Χ.
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την πρωΐαν της 5ης / 18ης Ιουνίου 2015, άγνωστοι μέχρι στιγμής ενέπρησαν την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν/ μοναστήριον των Βενεδικτίνων μοναχών εις το προσκύνημα Tabgha – Αρχαίον Επτάπηγον παρά την δυτικήν όχθην της Τιβεριάδος θαλάσσης.
Η ανακαινισμένη εκκλησία αυτή, ευρίσκεται επί αρχαίας βυζαντινής Εκκλησίας του 4ου μ. Χ. αιώνος μετά θαυμασίων ψηφιδωτών επί του εδάφους, εις την θέσιν του πολλαπλασιαμού των άρτων και των ιχθύων υπό του Κυρίου.
Αντιπρόσωποι των Εκκλησιών, μεταξύ των οποίων ήσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και ο ηγούμενος του παρακειμένου προσκυνήματος της Καπερναούμ μοναχός Ειρήναρχος, αντιπρόσωποι των Δρούζων και της Ραββινείας, αλλά και παράγοντες της Αστυνομίας, συνέτρεξαν επί τόπου διά την εξέτασιν του επεισοδίου τούτου και συμπαράστασιν.
Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαμαρτύρεται εντόνως διά την απαράδεκτον βιαίαν ενέργειαν ταύτην εις βάρος του αρχαίου προσκυνήματος τούτου της Χριστιανοσύνης, επιφυλασσόμενον να προβή και εις κοινήν διαμαρτυρίαν μετά των λοιπών Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης την αύριον».
1806empr.jpg
1806empr1.jpg
1806empr2.jpg
1806empr3.jpg
1806empr4.jpg
1806empr5.jpg
1806empr6.jpg
1806empr7.jpg

Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)


Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Την πρωΐαν της Δευτέρας, 29ης / 15ης Ιουνίου 2015, η Ιερατική Σχολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρουυπό τον Σχολάρχην αυτής Ελλογιμώτατον λόγιον Αρχιμανδρίτην π. Βενέδικτον Ιωάννου, συνοδευομένον υπό ομάδος δέκα και πέντε ιεροσπουδαστών αυτής, ιερέων και λαικών εκ διαφόρων Ορθοδόξων Εκκλησιών, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.
Την προσκυνηματικήν ομάδα ταύτην της αδελφής Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου εδέχθη ενθέρμως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Κατά την συνάντησιν ταύτην, ο Σχολάρχης Αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον, λεγων ότι είναι μεγάλη η συγκίνησις αυτού και των συνοδευόντων αυτόν ιεροσπουδαστών να επισκέπτωνται την αγίαν Γην και να ψηλαφούν τα ίχνη του Ενανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να ενισχύωνται εξ αυτών και εκ του παραδείγματος των φυλασσόντων ταύτα Αγιοταφιτών Πατέρων εις την πίστιν αυτών και να συσφίγγουν τους δεσμούς αυτών μετά της μητρός των Εκκλησιών, δεσμούς αρξαμένους ευθύς εξ αρχής της ιδρύσεως της Εκκλησίας, ως διαλαμβάνεται εις το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων διά του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κύπρου αποστόλου Βαρνάβα, του αποστόλου Παύλου και των συνεργατών αυτών, του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου κ. α.
Εις τους λόγους τούτους αντηπήντησεν ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζων τας εκ της αρχαιότητος συνεχιζομένας αγαστάς σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, εμφαινομένας εις το πλαίσιον του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, της φιλοξενίας νέων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων εις τας κατασκηνώσεις του Αγίου Νικολάου Κακοπετριάς, εις την εγγραφήν Αραβοφώνων τέκνων του Πατριαρχείου εις την Ιερατικήν Σχολήν της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και εις την ίδρυσιν τη αδεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Λευκωσίαν και εις άλλα γεγονότα.

Άμα τη καταλήξει των λόγων τούτων, ο Σχολάρχης π. Βενέδικτος επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον δίσκον μετά κεντήματος Κυπριακής τέχνης και δύο αντίτυπα έργα του έργου του μακαριστού πατρός Παύλου Εγγλεζάκη: «Διά την Εκκλησίαν της Κύπρου 20 μελέται».

Ανταποδίδων ο Μακαριώτατος, επέδωσε σταυρόν επιστήθιον εις τον Ιερομόναχον π. Βενέδικτον, το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσόστομου Παπαδοπούλου και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις ένα έκαστον των ιεροσπουδαστών ευχόμενος αυτοίς εποικοδομικήν και ψυχωφελή προσκύνησιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.