Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

  • Από  το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Με τον Πατριάρχη Θεόφιλο συναντήθηκε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Συγκινητική ήταν η επίσκεψη του Μητροπολίτη Δράμας και προσκυνητών στους Αγίους Τόπους, με τον κ.Παύλο να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο έργο που επιτελείται στην Μονή Χοζεβά.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Τρίτην, 3ην / 16ην Ιουνίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, απόγονος γονέων καταγομένων εκ του μαρτυρικού Πόντου, ηγούμενος 50μελούς ομάδος Ιερέων και λαϊκών του ποιμνίου αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
Τον Μητροπολίτην Παύλον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη εγκαρδίως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε την χαράν και την συγκίνησιν αυτού εκ της επισκέψεως αυτού και πάλιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και ιδιαιτέρως εις την την Ιεράν Μονήν Χοζεβά, ανακαινιζομένην εις τον Ναόν, τα κτίρια της Μονής και αυξανομένην εις έμψυχον υλικόν.
Ανταπαντών ο Μακαριώτατος επήνεσε τον Μητροπολίτην Παύλον ως διακεκριμένον Αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεωρούμενον υπό των Αγιοταφιτών ως Αγιοταφίτην, λόγω του ζωηρού και εμπράκτου ενδιαφέροντος αυτού διά τα Πανάγια Προσκυνήματα και το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, διά των προσκυνηματικών θεωριών αυτού, διά των δωρεών διά τα Πανάγια Προσκυνήματα, ιδία του Αγίου Τάφου, του δεχθέντος τον Σταυρωθέντα και Ταφέντα και Αναστάντα Κύριον, τον σώσαντα το ανθρώπινον γένος διά του σταυρικού αίματος Αυτού.
Εκ της Αγιότητος της Ιερουσαλήμ και εκ του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας αγιάζονται οι κάτοικοι και οι επισκέπται αυτής.
Διά το έργον αυτού υπέρ του Πατριαρχείου, ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δράμας κ. Παύλον το παράσημον του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.
Συγκεκινημένος, ο Σεβασμιώτατος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την σημαντικήν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν, της οποίας ως είπεν, είναι ολίγον άξιος και ηυχήθη εις Αυτόν έτη πολλά, υγιεινά, μακροημέρευσιν, διά βίου Πατριαρχίαν και ο Θεός να αξιώνη όλους τους προσκυνητάς και επισκέπτας της Αγίας Γης, να βιώνουν την θεωρίαν της δόξης του Θεού διά των μαρτυρίων της Ορθοδόξου πίστεως και Ιστορίας των Αγίων Τόπων».
1706dram.jpg
1706dram1.jpg
1706dram2.jpg
1706dram3.jpg
1706dram4.jpg

1706dram5.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου