Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)


Η Ιερατική Σχολή Κύπρου επισκέφτηκε το Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Την πρωΐαν της Δευτέρας, 29ης / 15ης Ιουνίου 2015, η Ιερατική Σχολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρουυπό τον Σχολάρχην αυτής Ελλογιμώτατον λόγιον Αρχιμανδρίτην π. Βενέδικτον Ιωάννου, συνοδευομένον υπό ομάδος δέκα και πέντε ιεροσπουδαστών αυτής, ιερέων και λαικών εκ διαφόρων Ορθοδόξων Εκκλησιών, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.
Την προσκυνηματικήν ομάδα ταύτην της αδελφής Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου εδέχθη ενθέρμως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Κατά την συνάντησιν ταύτην, ο Σχολάρχης Αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον, λεγων ότι είναι μεγάλη η συγκίνησις αυτού και των συνοδευόντων αυτόν ιεροσπουδαστών να επισκέπτωνται την αγίαν Γην και να ψηλαφούν τα ίχνη του Ενανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να ενισχύωνται εξ αυτών και εκ του παραδείγματος των φυλασσόντων ταύτα Αγιοταφιτών Πατέρων εις την πίστιν αυτών και να συσφίγγουν τους δεσμούς αυτών μετά της μητρός των Εκκλησιών, δεσμούς αρξαμένους ευθύς εξ αρχής της ιδρύσεως της Εκκλησίας, ως διαλαμβάνεται εις το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων διά του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κύπρου αποστόλου Βαρνάβα, του αποστόλου Παύλου και των συνεργατών αυτών, του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου κ. α.
Εις τους λόγους τούτους αντηπήντησεν ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζων τας εκ της αρχαιότητος συνεχιζομένας αγαστάς σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, εμφαινομένας εις το πλαίσιον του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, της φιλοξενίας νέων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων εις τας κατασκηνώσεις του Αγίου Νικολάου Κακοπετριάς, εις την εγγραφήν Αραβοφώνων τέκνων του Πατριαρχείου εις την Ιερατικήν Σχολήν της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και εις την ίδρυσιν τη αδεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Λευκωσίαν και εις άλλα γεγονότα.

Άμα τη καταλήξει των λόγων τούτων, ο Σχολάρχης π. Βενέδικτος επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον δίσκον μετά κεντήματος Κυπριακής τέχνης και δύο αντίτυπα έργα του έργου του μακαριστού πατρός Παύλου Εγγλεζάκη: «Διά την Εκκλησίαν της Κύπρου 20 μελέται».

Ανταποδίδων ο Μακαριώτατος, επέδωσε σταυρόν επιστήθιον εις τον Ιερομόναχον π. Βενέδικτον, το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσόστομου Παπαδοπούλου και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις ένα έκαστον των ιεροσπουδαστών ευχόμενος αυτοίς εποικοδομικήν και ψυχωφελή προσκύνησιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου