Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο Αϊλαμπούν για του Β' Χαιρετισμούς


από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - εκ της Αρχιγραμματείας

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου/ 6ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν κώμην Ἀϊλαμπούν τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ τοῦ βορείου Ἰσραήλ.
Εἰς τήν ἐν λόγῳ κώμην τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων, διαβιοῖ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσα περί τά ἑξακόσια μέλη, ἔχουσα ὡς Ναόν αὐτῆς τόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἀνακαινισθέντος δαπάναις τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος.
Ἐλθών εἰς τήν Κοινότητα ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο θερμῶς δεκτός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος, ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, τοῦ ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Καπερναούμ καί τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος.
Ἐνταῦθα, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Ἀκαθίστου καί ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξεν ἀναγιγνώσκων ἐμμελῶς τήν Β´ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, συνιερουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἀποδείπνου πρό τῆς ἀπολύσεως ὡμίλησεν εἰς τό εὐλαβές Ἐκκλησίασμα ἀραβιστί διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος αὐτοῦ ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/03/05/10753
Μετά τήν ἀκολουθίαν παρετέθη τῷ Μακαριωτάτῳ καί τῇ Συνοδεία Αὐτοῦ ἐλαφρά δεξίωσις διά νηστησίμου κεράσματος.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ προσέφερε εἰκόνας ἑνί ἑκάστῳ τῶν ἐκκλησιασθέντων καί χρηματικόν βοήθημα διά τήν συνέχισιν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου